”Forskarna är ett sjätte sinne på spåren, efter synen, hörseln, känseln, smaken och lukten.”

”En forskare som spelar stor roll för denna forskning är Louis Monti-Bloch, neurofysiolog vid den amerikanska delstatens Utahs universitetssjukhus i Salt Lake City.”

”Nyligen har han, tillsammans med några forskare från Stanford University, testat feromoner på människor som legat i en magnetresonanskamera (som kan ta bilder av hjärnans aktivitet). Det visade sig att de vomeronasala organen har en särskilt stark förbindelse med amygdala, hypocampus, hypotalamus, limbiska systemet och pannloben, alltså delar av hjärnan som anses särskilt förknippade med känsloreaktioner. Dock inte med de delar av hjärnbarken där mera medvetna förnimmelser blir bearbetade.”

”- Feromonerna påverkar helt andra delar av hjärnan än de som aktiveras av lukt, säger Monti-Bloch.”

”Hans försök visar att män och kvinnor påverkas av olika feromoner. Ett par substanser gav ingen mätbar effekt på kvinnor men ökade hudtemperaturen och nervimpulsernas frekvens hos män. Två andra substanser hade motsvarande effekt på kvinnor men inga på män.”

”- Men det är inte bara sexuellt beteende som påverkas av feromoner. Människor är ju annorlunda än djur såtillvida att vi kan sätta stopp för våra sexuella drifter. Feromonerna har minst lika stor betydelse för allmänna sociala beteenden, tror Louis Monti-Bloch.”

”- Vissa feromoner får oss att slappna av. De ökar vårt välbefinnande och får oss att bli öppnare. Det underlättar de sociala relationerna. Andra ämnen har motsatt effekt: de gör oss mera spända och nervösa.”