”- Jag tror att signaler från feromonlika ämnen förmedlas till hjärnan via den vanliga luktslemhinnan, säger Ivanka Savic-Berglund, överläkare och docent i neurovetenskap vid Karolinska institutet.”

”I en studie som publicerades år 2001 i den vetenskapliga tidskriften Neuron har hon undersökt vad som händer i mäns och kvinnors hjärnor när de luktar på olika könshormonlika ämnen. Med hjälp av s.k. positronemissionstomografi, PET, går det att se vilka delar av hjärnan som aktiveras hos försökspersonerna när de känner olika doftämnen.”

”När kvinnor luktade på en substans som påminner om testosteron var det inte luktcentrum som aktiverades, utan i stället en s.k. kärna i hjärnans hypotalamusregion. Män reagerade på samma vis när de luktade på ett ämne som liknar det kvinnliga könshormonet östrogen. Men när kvinnor luktade på den östrogenlika substansen var det just lukthjärnan som aktiverades, och samma gällde för män när de luktade på det testosteronlika doftämnet. Det tyder på att just dessa doftsignaler påverkar oss olika beroende på kön, eller kanske snarare, beroende på vilken könsidentitet och vilka preferenser vi har. Motsvarande skillnader mellan könen har man tidigare kunnat se hos exempelvis rhesusapor.”

”- De hypotalamuskärnor som aktiverades när män luktade på den östrogenlika kemikalien motsvarar de områden i hjärnan som hos apor styr hanarnas sexuella beteende. Och på motsvarande vis var det när kvinnor kände det testosteronlika doftämnet, säger Ivanka Savic-Berglund.”

”Även Sverre Sjölander, professor i zoologi vid Linköpings universitet, ser fler likheter än skillnader mellan människor och andra djur i detta avseende.”

”- Lika litet som djur kan vi påverka vad vi tänder på, vilken partner vi tycker är attraktiv och vem vi tycker luktar gott.”

”Och lukten spelar roll även för oss.”

”- Men det krävs närhet. Doftsystemet är ju inte utvecklat för att fungera under täckande vinterkläder, säger han.”

Hur stor påverkan har feromoner på det motsatta könet, och hur många procent ökar chanserna att väcka intresse? Enligt forskarna kan siffran vara upp till:

%