”För första gången har forskare lyckats bevisa att det finns ett kemiskt språk som bygger på ett utbyte av feromoner (signalsubstanser) mellan människor. Upptäckten betraktas som banbrytande och ger forskarna nya infallsvinklar inför framtiden.”

”Många har avfärdat tanken på att människan skulle kunna sända ut och registrera feromoner. Några som inte tvivlar är forskarna Kathleen Stern och Martha K McClintock vid Chicagouniversitetet. De har nu, efter många års studier, bevisat att det mänskliga kemiska språket existerar.”

”Stern och McClintock har därmed för första gången kunnat visa att människan under evolutionens lopp lyckats behålla förmågan till kemisk kommunikation. Både media och forskare har på senare år förutsatt att de mänskliga feromonerna existerar, men det är först nu som någon kunnat presentera klara bevis för detta.”

”Det är en mycket intressant och spännande studie som lär få många forskare att haja till, säger professor Charles Wysocki i Philadelphia, som själv forskar på området. Studien innehåller just de garantier och kontroller som tidigare saknats.”

solo-artikel

Ovan är från tidningen Solo som testade vår feromonspray