1. Var ska jag lämpligast spraya Pheronizer®?

För längst verkan och störst effekt bör man spraya på det yttersta klädlagret. På vintern är det bra att spraya på samtliga yttre klädlager (jacka, långärmad tröja).

Om man är på badstranden kan man spraya i håret. För “nybadade gentlemän” utan hår är det möjligt att först ha sprayat på badhandduken. Lite fantasi är en bra hjälp på traven.

2. Kan jag spraya direkt på huden?

Naturligtvis kan man spraya direkt på huden om man vill. Skillnaden är att man får en marginell minskning av effekten och verksam tid p.g.a. att hudens bakterier så småningom bryter ner feromonerna.

3. Är det farligt för hälsan eller miljön att använda feromoner?

Feromoner produceras av kroppen och naturliga bakterier. Feromoner som sådana är förmodligen äldre än mänskligheten och är i förekommande mängder helt ofarliga för oss och miljön. Det man ska tänka på är att Pheronizer® endast är avsedd för yttre bruk.

4. Vad innehåller Pheronizer®?

Pheronizer® innehåller endast naturliga och natur-identiska ämnen. Sammansättningen är naturligtvis en hemlighet, men mänskliga feromoner utgör den aktiva beståndsdelen.

5. Hur länge räcker en sprayflaska?

En flaska räcker i 60 dagar (två månader) vid daglig användning. Vid användning enbart på helgerna (2 dagar/vecka) räcker flaskan i sju månader.

6. Kan man uppnå bättre resultat om man sprayar dubbel dos?

Nej, det finns oftast ingen anledning att spraya mer än vad som är rekommenderat. I vissa fall kan det dock vara lämpligt att man anpassar sig efter omständigheterna. Har man ett flertal klädesplagg på sig på vintern kan man spraya lite på samtliga, eftersom man kanske tar av sig några plagg efter hand när man går inomhus etc.

Vid kraftig vind utomhus kan man också behöva spraya extra mycket och även “bättra på” ibland.

Vid långvarig kontakt med en person rekommenderar vi att man (i enskildhet) sprayar en ny dos var 8:e timma.

7. Vad är mänskliga feromoner?

Mänskliga feromoner är naturliga, kemiska “budbärare” som både kvinnor och män i fertil ålder producerar för att attrahera det motsatta könet.

Feromonerna detekteras av det vomeronasala organet (som sitter i näsan) och skickar signalerna vidare till hjärnans hypotalamusdel.

Feromoner påverkar kraftfullt och direkt individen på ett undermedvetet plan, vilket har visats genom bland annat magnetröntgen av hjärnor.

Vi människor blir sexuellt upprymda och mindre hämmade i närheten av det motsatta könet när dessa individer avger stora mängder sexrelaterade ämnen, vilket flera feromoner de facto är.

8. Fungerar verkligen mänskliga feromoner?

Feromoner fungerar. Det är bevisat i ett stort antal vetenskapliga tester världen över av ledande experter inom området. Men, man blir inte omkullsprungen av alla individer av motsatt kön!

A. Vad feromoner gör, är att de sätter dig på banan som en självklar kandidat till ett nytt och intimt förhållande. Feromoner sköter om den första och kritiska kontakten som avgör om du blir spontant omtyckt eller inte. Där ifrån är det sedan mycket lättare att komma vidare. Isen är redan bruten, eller smält, på kemisk väg.

B. Feromoner återställer i många fall falnad passion i långa förhållanden.

C. Feromoner ger ofta mer intensiva och ohämmade sexakter.

D. Studier visar att feromoner påverkar din allmänna popularitet hos det motsatta könet.

9. Hur kan feromoner fungera när de inte går att känna lukten av?

Det vomeronasala organet (VNO) sitter visserligen i näsan, men är helt skiljt ifrån vårt luktorgan. VNO har en egen koppling direkt till hjärnans hypotalamusdel, vari sexuell attraktion registreras.

10. Fungerar feromoner på alla människor?

Nej, människor som ännu inte har kommit upp i könsmogen ålder påverkas inte. Likaså människor med skadat eller avlägsnat VNO (p.g.a. skada eller kirurgi).

I övrigt påverkar feromoner åtminstone alla individer som är vetenskapligt testade genom åren. Graden av påverkan skiljer sig dock lite åt från individ till individ. (Det finns ännu inga hållbara vetenskapliga belägg för detta, men det har ibland rapporterats om att den största effekten erhålls när två för varandra tidigare okända individer träffas.)

11. Fungerar feromoner för homosexuell attraktion?

Feromoner fungerar för både hetero- och homosexuell attraktion. Använd alltid den produkt som är avsedd för ditt eget kön.

12. Fungerar alla feromonprodukter på marknaden lika bra?

Nej. Det finns företag som har stoppat i djurferomoner i sina produkter för att spara pengar. En sådan produkt fungerar över huvud taget inte på människor! Andra “garage-företag” på Internet har sålt flaskor med enbart alkohol i. Rent bedrägeri förstås. Du ska speciellt se upp med alla de olika typer av “feromonparfymer” som finns på marknaden. Att blanda i parfym kan ha en direkt negativ inverkan

Materiemängden per dos av feromoner styr också en produkts effektivitet. Materiemängden är koncentrationen gånger volymen. Detta värde skiljer sig åt mellan olika fabrikat. Det svåra ligger i att optimera mängden i förhållande till råvarupriset, så att man inte “eldar för kråkorna”. En annan mycket viktig aspekt är att vid stora doser hjälper man även närbelägna konkurrenter, vilka åker snålskjuts på din investering!

13. Hur förvaras Pheronizer® lämpligast?

Pheronizer® bör förvaras svalt.